Cursos disponibles

ACCÉS A DADES

2 DAM

Tutoria segon de batxillerat.

Curs de Fonaments d'administració i Gestió (FAG). Assignatura específica (optativa) de segon de batxillerat, que s'oferta a totes les modalitats de batxillerat. 

Curs d'Economia. Assignatura troncal d'opció de quart d'ESO, que s'oferta a la modalitat d'estudis acadèmics. 

Curs d'Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. Assignatura troncal d'opció de quart d'ESO, que s'oferta a la modalitat d'estudis aplicats. 

Curs d'Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. Assignatura específica de segon d'ESO.

Curs d'Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. Assignatura específica de tercer d'ESO,  

Curs d'Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. Assignatura específica de primer d'ESO,  

Curs d'Economia de l'Empresa. Assignatura troncal d'opció de segon de batxillerat, que s'oferta a la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials. 

Una vegada que ja comprens què succeeix als mercats, potser tingues interès en saber com funciona una empresa, fins i tot què cal fer per tenir la teva pròpia empresa. Quines tasques es desenvolupen en una empresa? Com trien els empresaris quins productes i a quin preu van a vendre? Què és el màrqueting? Com calculen les empreses els seus beneficis? Quins tipus d'empreses hi ha? Com obtenen les empreses finançament per invertir en una activitat productiva? Amb quina freqüència han de comprar les empreses les seves matèries primeres? Quan una empresa va a invertir diners a comprar una màquina, què ha de fer si no té suficients diners? Com sàpigues si serà beneficiós adquirir aquesta màquina? Com pot calcular si amb les vendes que tindrà guanyarà suficients diners per retornar un préstec al banc?, etc. 

Curs d'Economia. Assignatura troncal d'opció de primer de batxillerat, que s'oferta a la modalitat d'Humanitats i Ciències Soclais. 

Si escoltes les notícies o llegeixes el periòdic et sonaran termes com a “prima de risc”, “dèficit públic”, “crisi”, “taxa d'atur”, “inflació”, “tipus de canvi”, “comprat de valors”, però… sabries dir què són? En l'assignatura d'Economia aprendràs a conèixer el seu significat, però a més també podràs respondre a qüestions com…

Com funcionen els mercats? Què ocorreria si deixéssim de pagar impostos? Quin és l'origen de la Unió Europea? Sabies que els diners no són només els bitllets i monedes que portes en la butxaca? Per què uns països s'especialitzen a vendre cotxes i altres petroli? Què és la crisi? Què és la demanda d'un ben? I l'oferta? Què ocorre quan ambdues coincideixen? Quina diferència hi ha entre població activa i població ocupada? Per què en uns països és més important el sector primari i en uns altres el terciari?, etc.

Els reials decrets del currículum dels Cicles Formatius de Formació Professional, plantegen la necessitat de fomentar actuacions que permeten avançar cap a un sistema de formació professional capaç de mantindre’s permanentment adaptat a les necessitats socials, econòmiques i professionals.


Al País Valencià, destaca la importància del projecte GNU/LliureX, impulsat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, que començà a implantar-se als centres educatius el 2004 i a l'Administració Pública Valenciana el 2014.


Davant aquesta situació, s'evidencia una necessitat emergent de professionals formats en tecnologies i administració de LliureX, especialment per a l'atenció a centres educatius, administracions locals i xicotetes i mitjanes empreses.

Amb la intenció de capacitar els nostrs alumnes perquè assumisquen estes competències en el seu futur laboral, vam iniciar aquest projecte d'integració de LliureX als contiguts dels Cicles Formatius de la Família Professional d'Informàtica i Comunicacions.

Concretament, per al Cicle Formatiu de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM), els alumnes, a banda de les capacitats específiques del títol seran capaços de:

  • Adaptar aplicacions d'interès general i empaquer-les per a la seua integració al projecte LliureX.
  • Adaptar aplicacions específiques de gestió i integrar-les en sistemes LliureX Pime.
  • Desenvolupar aplicacions multiplataforma basades en tecnologíes LliureX – N4D.
  • Desenvolupar aplicacions mòbils per a serveis específics de LliureX vía n4d.

El següent curs s'enfoca com un complement formatiu a la programció del cicle, i cal tenir en compte que requerirà d'un esforç extra per assimilar les competències corresponents.

El curs es divideix en tantes unitats com mòduls formatius hi ha implicats en el títol. En cada unitat, corresponenta un mòdul formatiu es disposarà de la programació, amb la distribució d'unitats didàctiques i el material complementari que aquestes necessiten.

Agraïr finalment la implicació en el projecte dels membres de l'equip LliureX que ens han guiat i aconsellat al llarg del projecte, així com tota la feina que es realitza i que sovint passa inadvertida.


Els reials decrets del currículum dels Cicles Formatius de Formació Professional, plantegen la necessitat de fomentar actuacions que permeten avançar cap a un sistema de formació professional capaç de mantindre’s permanentment adaptat a les necessitats socials, econòmiques i professionals.


Al País Valencià, destaca la importància del projecte GNU/LliureX, impulsat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, que començà a implantar-se als centres educatius el 2004 i a l'Administració Pública Valenciana el 2014.


Davant aquesta situació, s'evidencia una necessitat emergent de professionals formats en tecnologies i administració de LliureX, especialment per a l'atenció a centres educatius, administracions locals i xicotetes i mitjanes empreses.

Amb la intenció de capacitar els nostrs alumnes perquè assumisquen estes competències en el seu futur laboral, vam iniciar aquest projecte d'integració de LliureX als contiguts dels Cicles Formatius de la Família Professional d'Informàtica i Comunicacions.

Concretament, per al Cicle Formatiu d'Administració de Sistemes Informàtics i xarxes, els alumnes, a banda de les capacitats específiques del títol seran capaços de:

  • Instalar i administrar aules LliureX
  • Instal·lar i administrar centres educatius seguint el model de centre LliureX
  • Implantar i administrar LliureX en Pimes i Administracions Públiques, gestionant la seua connectivitat a la xarxa corporativa.
  • Implantar solucions de virtualització per tal de convertir un centre educatiu en un centre intel·ligent.
  • Instal·lar i administar entorns de treball LliureX basats en clients lleugers.

El següent curs s'enfoca com un complement formatiu a la programció del cicle, i cal tenir en compte que requerirà d'un esforç extra per assimilar les competències corresponents.

El curs es divideix en tantes unitats com mòduls formatius hi ha implicats en el títol. En cada unitat, corresponenta un mòdul formatiu es disposarà de la programació, amb la distribució d'unitats didàctiques i el material complementari que aquestes necessiten.

Agraïr finalment la implicació en el projecte dels membres de l'equip LliureX que ens han guiat i aconsellat al llarg del projecte, així com tota la feina que es realitza i que sovint passa inadvertida.