Curs d'Economia. Assignatura troncal d'opció de primer de batxillerat, que s'oferta a la modalitat d'Humanitats i Ciències Soclais. 

Si escoltes les notícies o llegeixes el periòdic et sonaran termes com a “prima de risc”, “dèficit públic”, “crisi”, “taxa d'atur”, “inflació”, “tipus de canvi”, “mercat de valors”, però… sabries dir què són? En l'assignatura d'Economia aprendràs a conèixer el seu significat, però a més també podràs respondre a qüestions com … Com funcionen els mercats? Què ocorreria si deixéssim de pagar impostos? Quin és l'origen de la Unió Europea? Sabies que els diners no són només els bitllets i monedes que portes en la butxaca? Per què uns països s'especialitzen a vendre cotxes i altres aliments? Què és la crisi econòmica? Què és la demanda d'un bé? I l'oferta? Què ocorre quan ambdues coincideixen? Quina diferència hi ha entre població activa i població ocupada?, etc.