2 BATXILLERAT

Curs de Fonaments d'administració i Gestió (FAG). Assignatura específica (optativa) de segon de batxillerat, que s'oferta a totes les modalitats de batxillerat. 

Curs d'Economia de l'Empresa. Assignatura troncal d'opció de segon de batxillerat, que s'oferta a la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials. 

Una vegada que ja comprens què succeeix als mercats, potser tingues interès en saber com funciona una empresa, fins i tot què cal fer per tenir la teva pròpia empresa. Quines tasques es desenvolupen en una empresa? Com trien els empresaris quins productes i a quin preu van a vendre? Què és el màrqueting? Com calculen les empreses els seus beneficis? Quins tipus d'empreses hi ha? Com obtenen les empreses finançament per invertir en una activitat productiva? Quan una empresa va a invertir diners per a comprar una màquina, quines opcions té? Com saber si serà beneficiós adquirir aquesta màquina? Com es pot calcular si amb les vendes s'obtindran suficients diners per retornar un préstec al banc?, etc.