4 ESO

Curs d'Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial (IAEE). En quart d'ESO, aquesta és una assignatura troncal d'opció que s'oferta a la modalitat d'estudis aplicats, i també és una assignatura específica (optativa) que s'oferta a la resta de grups (d'estudis aplicats i estudis acadèmics).