Segon

Known in Spanish as "Servicios de Red e Internet" this subject will help you improve on your sysadmin knowledge.

En aquest mòdul aprendrem a realitzar la implantació d’aplicacions web, des de la preparació del servidor fins la instal·lació de sistemes de gestió de continguts o aplicacions web, i serem capaços de modificar-los i adaptar-los a les nostres necessitats.

Els coneixements sobre bases de dades són uns coneixements fonamentals per a qualsevol professional del món de la informàtica. Tant en l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions com en de l’administració de sistemes, els coneixements de programació sobre bases de dades són imprescindibles per gestionar qualsevol sistema informàtic, i per configurar-lo per tal que aquest sistema tingui el funcionament que vol.