Aquest mòdul té com a finalitat inicial la d’aproximar-nos conceptualment al món de les dades i al de la seva representació informàtica per excel·lència, les bases de dades.