Aquest mòdul té com a finalitat inicial la d’aproximar-nos conceptualment al problema de la persistència de les dades en les aplicacions, analitzant distintes situacions on cal que aquestes siguin guardades i recuperades considerant diversos plantejaments.